Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Įžiebta pirmoji adventinio vainiko žvakė

   Pirmasis advento sekmadienis, degame pirmąją žvakelę, pradedame keturių savaičių laukimą Ateinančiojo. Šios dienos Evangelija mus įspėja: „Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas‘‘ (Mk 13, 35). O Izaijas dar Senajame Testamente prabyla ilgesio ir troškimo žodžiais:,,O, kad perplėštum dangus ir nužengtum!“ (Iz 63, 19). Jau nuo seniausių laikų žmonija laukė išpranašautojo Mesijo. Pirmą kartą sulaukė prieš du tūkstančius metų ir kasmet per adventą prisimena šį įvykį, taip pat nepaliaudama laukti ir Jo sugrįžimo. Šiandien mūsų bažnyčioje taip pat įžiebta pirmoji adventinio vainiko žvakė, ją uždegė Marijos radijo savanoriai. Pamoksle priminta, jog tai Gerumo sekmadienis. O parapijiečiai savo gerumą iš tiesų galėjo parodyti, paremdami organizaciją „Caritas“, įsigydami žvakučių. Taip pat buvo galimybė paremti Marijos radiją. Bažnyčioje, kaip ir pernai, padėtos dėžės, kurias esame kviečiami pripildyti žaislais, skanumynais, vaikiškomis knygutėmis, paremdami skurstančių šeimų vaikus. Tad jeigu laukiame gerumo ir dėmesio iš Dievo, nepaliaukime jį rodyti ir vieni kitiems. Džiugaus, šviesaus ir pilno gerumo advento laiko! Budėkime!

 

 

 

2023-12-05T19:55:51+02:002023-12-04|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-12-03

 •  Gruodžio 3 d.I ADVENTO SEKMADIENIS.  Pradedame pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisimenama, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas.
 • Pašventintus kalėdaičius galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu. Taip pat galėsite įsigyti pašventintų „Caritas“ žvakučių.
 • Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Tad raginame atvykti anksčiau – 7:45 ir kartu giedoti Švč. Mergelės Marijos valandas.
 • Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima! Kviečiame užsukti į bažnyčios knygynėlį ir įsigyti dvasiniam gyvenimui naudingą knygą sau arba kaip dovaną žmogui, kurį norite pasveikinti. Neužmirškite rašyti kalėdinius sveikinimus savo artimiesiems. Kalėdinius atvirukus galite įsigyti bažnyčios knygynėlyje.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis:
   • į Šv. Antaną – pirmąjį mėnesio antradienį, gruodžio 5 d., 12 val.
   • į Dievo Gailestingumą – pirmąjį mėnesio trečiadienį, gruodžio 6 d., 12 val.
   • į Nuplaktą Kristų – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, gruodžio 7 d., 12 val.
 • PRIMENAME, kad katalikams yra privalu laikytis 5 Bažnyčios įsakymų. Tėvų dalyvavimas su vaikais sekmadienio Šv. Mišiose kyla būtent iš antrojo Bažnyčios įsakymo.
 • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ. Diskusijos vedėjas kun. Tomas Kaulius.

 

 

2023-12-02T21:02:52+02:002023-12-02|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Pirmosios komunijos vaikai, jų tėveliai ir sutvirtinimui besiruošiantis jaunime!

   Gruodžio 10 dieną esate kviečiami į adventinę popietę ir susitikimą su Lietuvos kariuomenės pulkininku Eugenijumi Lastausku ir Vilma Lastauskiene

Aptarsime tolesnę pasiruošimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui eigą bei laiką. Dalyvausime užsiėmimuose ir bendrystėje su svečiais.

Dalyvavimas privalomas visai šeimai: tėtis, mama, vaikai, krikšto tėvai (jei gyvena Plungėje), seneliai. Išimtis – dirbantys pagal slenkantį grafiką, esantys užsienyje ar sergantys.

PIRMOSIOS KOMUNIJOS VAIKAMS

Programa

   • 10 val. Šv. Mišios bažnyčioje
   • 11 val. kava Plungės kultūros centre
   • 11:20 val. pagrindinis renginys Didžiojoje salėje
   • 11:50 val. darbas grupėse
   • 12:20 val. registracija (mokytojos parašas knygutėje) ir kelionė namo.

SUTVIRTINIMUI BESIRUOŠIANČIAM JAUNIMUI

Programa

   • 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje
   • 13 val. kava Plungės kultūros centre
   • 13:30 val. pagrindinis renginys Didžiojoje salėje
   • 14 val. darbas grupėse
   • 14:30 val. registracija (mokytojos parašas knygutėje) ir kelionė namo.

P. S. Jei žinote, kad negalėsite dalyvauti, užsiregistruokite pas savo tikybos mokytoją, jums bus surengtas atskiras susitikimas.

Ramaus advento darant gerus darbus ir prasmingų Šv. Kalėdų.

Jūsų klebonas kun. Vytautas Gedvainis

 

 

2023-12-02T13:02:47+02:002023-12-02|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Paminėta Žmonių su negalia diena

 Lapkričio 30 dieną, 16 val., Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už žmones su negalia. Po Šv. Mišių vyko renginys, skirtas paminėti Žmonių su negalia dieną, „Draugystės šaly“. Renginio metu, be sveikinimų, vyko nuostabus Plungės specialiojo ugdymo centro mokinių, jų svečių – Plungės akad. A. Jucio progimnazijos, Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos, Neringos gimnazijos mokinių – pasirodymas.

2023-12-02T20:53:09+02:002023-12-02|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmė

   Lapkričio 26 d. bažnyčia šventė Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus), iškilmę. Ši šventė mums primena, kas yra mūsų tikrasis Karalius, Visatos ir kiekvieno mūsų širdies Valdovas. Belieka patiems savęs paklausti, kokį santykį stengiuosi sukurti su šiuo Didybių ir Galybių valdovu, ar Jis yra ir mano Karalius, mano Valdovas, ar lenkiuosi  Jam kaip Viešpačiui, ar pasitikiu Juo kaip savo širdies Karaliumi, ar myliu Jį labiau už viską. Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Sumos Šv. Mišias laikė kunigas Kęstutis Motiejaitis.

 

 

 

2023-11-30T21:04:05+02:002023-11-28|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-11-26

 • ŠIANDIEN – KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ. Rinkliava daroma kunigų seminarijų išlaikymui.

1969 m. popiežius Paulius VI šią  šventę perkėlė į paskutinį liturginių metų sekmadienį, pakeitė jos rangą į IŠKILMĘ ir pavadinimą į – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Visatos Valdovas. Šį sekmadienį, įvykdžius įprastas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris viešai kalba Žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „MIELASIS JĖZAU, ŽMONIJOS ATPIRKĖJAU“.

 • Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima!
 • Kviečiame užsukti į bažnyčios knygynėlį ir įsigyti dvasiniam gyvenimui naudingą knygą sau arba kaip dovaną žmogui, kurį norite pasveikinti. Neužmirškite rašyti kalėdinius sveikinimus savo artimiesiems. Kalėdinius atvirukus galite įsigyti bažnyčios knygynėlyje.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val., šį šeštadienį – nuo 17 val. iki vakaro Šv. Mišių.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, gruodžio 1 d., 12 ir 18 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, gruodžio 2 d., 18 val.
 • KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
 • PRIMENAME, kad katalikams yra privalu laikytis 5 Bažnyčios įsakymų. Tėvų dalyvavimas su vaikais sekmadienio Šv. Mišiose kyla būtent iš antrojo Bažnyčios įsakymo.
 • Ateinantis sekmadienis – I ADVENTO SEKMADIENIS. Šventinami kalėdaičiai. Jų galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu. Taip pat galėsite įsigyti pašventintų „Caritas“ žvakučių. Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7:45 bus giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.
 • Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas.
 • Kitą sekmadienį, gruodžio 3 d., mūsų bažnyčioje aukas rinks Marijos radijo savanoriai.
 • Kiekvieną šeštadienį 16.00 val. Plungės parapijos namuose – pokalbiai apie Šv. RAŠTĄ su kun. Tomu Kauliumi.

 

 

 

2023-11-25T22:46:09+02:002023-11-25|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas Šv. Cecilijos dienos proga

 Lapkričio 19 dieną Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokiniai ir mokytojai, pagerbdami Šv. Ceciliją – vargonininkų, chorų ir vokalinių ansamblių, instrumentų gamintojų, dainininkų ir poetų globėją, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Plungės parapijos tikintiesiems dovanojo nuostabų koncertą. Po jo buvo aukojamos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius meno mokyklos mokytojus. Dėkojame Mykolo Oginskio meno mokyklos mokiniams ir mokytojams už šią nuostabią dovaną mums, tikintiesiems.

 

 

2023-11-22T20:28:16+02:002023-11-22|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-11-18

 • ŠĮ SEKMADIENĮ 9.40 VAL. ŠV. CECILIJOS garbei mūsų bažnyčioje koncertuoja Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos auklėtiniai. Kviečiame!
 • ŠIS SEKMADIENIS – Pasaulinė vargstančiųjų diena. Ją įvesdamas popiežius Pranciškus skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ką galime padaryti, kaip padėti, kad panaikintume ar bent sumažintume vargstančiųjų atskirtį ir kančią? Popiežius Pranciškus moko, kad esminis dalykas yra asmeniškai gyventi evangeliniu neturtu, įsiklausyti į tylų vargstančiųjų šauksmą, solidarizuotis su jais ir kviesti dalyvauti bendruomenės gyvenime.
 • KITAS SEKMADIENIS – Kristaus Karaliaus iškilmė. Rinkliava bus daroma kunigų seminarijų išlaikymui.
 • Bažnyčios gale platinamas Artumos katalikiškas žurnalas, lapkričio mėn. numeris. Taip pat kviečiame užsukti į bažnyčios knygynėlį ir įsigyti dvasiniam gyvenimui naudingą knygą sau arba kaip dovaną žmogui, kurį norite pasveikinti.
 • Pradėjome parapijiečių lankymą (kalėdojimą). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, galimybė pasikalbėti su kunigu. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti Bažnyčiai kalėdinę auką ją gali atnešti į bažnyčios zakristiją.
 • NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA – ketvirtadienį, lapkričio 23 d., po 18 val. Šv. Mišių iki penktadienio ryto 8 val. Kitomis dienomis Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
 • KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojamos PIRMADIENIAIS 12 VAL., TREČIADIENIAIS 18 VAL., ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.

 

 

 

2023-11-18T20:32:51+02:002023-11-18|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-11-12

 •  LAPKRIČIO 12-19 d. –  Vilniaus Aušros Vartų atlaidai.  Junkimės prie jų, prašydami Dievo Motinos apsaugos ir globos. Juos švęsdami, prisiminkime prieš 30 metų įvykusį popiežiais Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje. Anuo metu Aušros Vartus popiežius įvardijo, kaip ypatingą susitikimų su Kristaus ir Bažnyčios Motina bei viso krašto tikinčiųjų vienybės vietą.

Atlaidų dienomis bus meldžiamasi už įvairias Bažnyčios ir visuomenės socialines grupes, organizacijas ir visus tuos, kas rūpinasi mūsų, visuomenės ir valstybės gerove.

 • KITĄ SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 19 D. – 9.40 VAL. ŠV. CECILIJOS garbei mūsų bažnyčioje koncertuos Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos auklėtiniai. Kviečiame!
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti lapkričio mėn. Artumos katalikiško žurnalo numerį.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
 • Dievo Gailestingumo vainikėlis mūsų bažnyčioje kalbamas sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių.
 • KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ – 12 val., Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
 • RAGINAME NEPAMIRŠTI UŽPRAŠYTI ŠV. MIŠIŲ UŽ MIRUSIUS SAVO ARTIMUOSIUS.

Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojamos:

  • PIRMADIENIAIS 12 VAL.,
  • TREČIADIENIAIS 18 VAL.,
  • ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.
 • Šią savaitę Bažnyčia mini:
  • ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA, IŠKILMĖ – KETVIRTADIENĮ, LAPKRIČIO 16 d. Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros Vartuose esantis paveikslas nuo XVII a. garsėja stebuklais. Tapytas 1520–1530 m. Uždengtas menišku metalo aptaisu. 1927 m. liepos 2 d. vainikuotas popiežiaus Pijaus XI pašventintomis karūnomis. Suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.
  • ŠV. ELZBIETA – PENKTADIENĮ, LAPKRIČIO 17 d. Gimė 1207 m., keturiolikmetė ištekėjo už Tiūringijos grafo Liudviko IV, kuriam pagimdė tris sūnus. Tapusi našle, po drąsiai ištvertų vargų ir jau seniai atsidavusi dangiškų dalykų meditacijai, nuvyko į Marburgo ligoninę Vokietijoje, kurią pati buvo įsteigusi, prisiėmė neturtą ir pasiaukojo ligonių ir vargšų slaugymui iki paskutinio dvasios atodūsio. Mirė būdama dvidešimt penkerių metų amžiaus.

 

 

 

 

2023-11-11T19:02:03+02:002023-11-11|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|