Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Švenčiausioji Trejybė, Tėvo diena

   Birželio 4 d. – Švč. Trejybės iškilmė. Tą dieną pagerbiame Dievą, kuris yra vienas, bet trijuose asmenyse: Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje. Po 10 val. Šv. Mišių buvo Švč. Sakramento adoracija, o prieš 12 val. Šv. Mišias – procesija.  Taip pat ši diena ir Tėvo diena. Visų Šv. Mišių metu buvo laiminami pamaldose dalyvaujantys tėvai ir meldžiamasi už mirusius.

 

 

2023-06-05T23:45:22+03:002023-06-05|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-06-04

 • ŠIANDIEN – ŠVČ. TREJYBĖS IŠKILMĖ.  Pagerbiame Dievą, kuris yra vienas, bet trijuose asmenyse: Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje.
 • ŠIS SEKMADIENIS YRA TĖVO DIENA. Visų Šv. Mišių metu laiminami pamaldose dalyvaujantys tėvai. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus mūsų bažnyčioje aukojamos:
  • birželio 4 d. – 8, 10, 12, 18 val.,
  • birželio 5 d. – 12 ir 18 val.
 • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose:
  • pirmadienį ir antradienį – po 12 val. Šv. Mišių,
  • trečiadienį, ketvirtadienį, šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių,
  • penktadienį – prieš 18 val. Šv. Mišias,
  • sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.
 • Švč. Sakramento adoracija. Trečiadienį – po 8 val. Šv. Mišių. Penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Ateinantis sekmadienis yra Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Pagerbiame Dievą, kuris dėl mūsų pasiliko mažame duonos gabalėlyje. Po sumos Šv. Mišių šventoriuje numatyta tradicinė Devintinių procesija.
 • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių ir Švč. Jėzaus Širdies litanijos, bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis
 • Kiekvieną antradienį 19 val. – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną ketvirtadienį 19 val. – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29).

 

 

 

 

 

2023-06-04T19:26:55+03:002023-06-04|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Sveikiname visus vaikučius ir jų tėvelius su Pirmosios Komunijos švente

   ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) – viena iš trijų didžiųjų krikščionių švenčių. Šiemet ši šventė mūsų bažnyčioje buvo dar ypatingesnė, nes šią dieną didžiulis būrys vaikučių priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą. Pamokslo metu parapijos klebonas, kalbėdamas apie pirmąsias krikščionių Sekmines, visus kvietė prašyti Šventosios Dvasios pagalbos ne tik sau, bet ir savo artimiesiems. Sveikiname visus vaikučius ir jų tėvelius su Pirmosios Komunijos švente, linkime, kad priimti Jėzų į savo širdis taptų ne retai nutinkančiu įvykiu, bet įprasta kiekvieno sekmadienio patirtimi.

 

 

 

2023-05-30T00:24:39+03:002023-05-30|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-05-28

 • ŠIS SEKMADIENIS – SEKMINĖS. Tai diena, kai Viešpats atsiuntė savo apaštalams Šventąją Dvasią, ir taip galutinai gimė Bažnyčia. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris dalyvauja pamaldose, kai giedama „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Baigiasi liturginis Velykų laikas.
 • Dėkojame visiems, kurie savo namuose ar bažnyčioje jungėtės į gegužines pamaldas. Švč. Mergelė Marija ir toliau tegu kiekvieną iš jūsų globoja, besibaigiant gegužės mėnesiui.
 • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose:
  • pirmadienį ir antradienį – po 12 val. Šv. Mišių,
  • trečiadienį, ketvirtadienį – po 18 val. Šv. Mišių,
  • penktadienį, šeštadienį – prieš 18 val. Šv. Mišias,
  • sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Nuplaktą Kristų – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, birželio 1 d., 8 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, birželio 2 d., 8 val. ir 18 val. Tą dieną Švč. Sakramento adoracija – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Mergelę Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, birželio 3 d., 18 val. Tą dieną Švč. Sakramento adoracija – nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Kiekvieną antradienį, 19 val., – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną ketvirtadienį, 19 val., – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29).
 • Kitas sekmadienis yra Švč. Trejybės iškilmė, kai pagerbiame Dievą, kuris yra vienas, bet trijuose asmenyse: Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje.
 • Ateinantis sekmadienis yra Tėvo diena. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus mūsų bažnyčioje bus aukojamos:
  • birželio 4 d. – 8, 10, 12, 18 val.,
  • birželio 5 d. – 12 ir 18 val.

 

 

 

 

 

2023-05-28T19:37:02+03:002023-05-28|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Kol atmintis gyva…

  Šeštinės – Kristaus dangun įžengimo šventė. Džiugu, kad šios nuostabios šventės metu Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 10 val. Šv. Mišiose giedojo Vilniaus „Ažuoliukų“ muzikos mokyklos 3 klasės choras. Jaunieji muzikantai su savo mokytojais nuostabiais balsais pripildė mūsų šventovę. Dėkojame jiems!

  Prieš 12 val. Šv. Mišias vyko Didžiųjų tremčių 75-ųjų  masinių Lietuvos trėmimų ir partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas. Jo metu skambėjo poezija, dainos, muzika „Kol atmintis gyva“. O 12 val. Šv. Mišios buvo aukojamos už tremtinius ir partizanus.

 

 

 

 

2023-05-21T19:26:50+03:002023-05-21|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-05-21

 • Šiandien – visuomenės komunikavimo priemonių diena: meldžiamės už katalikišką žiniasklaidą. Tam tikslui skiriama ir šiandienos rinkliava.
 • Raginame aplankyti savo parapijos tinklalapį plungesparapija.lt, nuolat sekti Facebook paskyrą. Bažnyčios gale yra platinamas naujas gegužės mėnesio katalikiško žurnalo „Artuma“ numeris. Skatiname įsigyti, skaityti, klausyti, žiūrėti ir remti katalikišką žiniasklaidą.
 • Kviečiame užsukti į mūsų bažnyčioje veikiantį knygynėlį. Ten galima įsigyti knygų, žvakių, rožančių ir kitų religinių reikmenų.
 • GEGUŽINĖS PAMALDOS mūsų bažnyčioje:
  • pirmadieniais ir antradieniais – po 12 val. Šv. Mišių,
  • trečiadienį, ketvirtadienį, šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių,
  • penktadienį – prieš 18 val. Šv. Mišias.
  • sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.
 • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
 • Kiekvieną antradienį, 12 val., – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius, – gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių.
 • Kiekvieną antradienį, 19 val., – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, – Švč. Sakramento adoracija ir Žemaičių Kalvarijos kalnai.
 • Kiekvieną ketvirtadienį, 19 val., – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose, Vytauto g. 29.
 • Kitas sekmadienis – Sekminės, viena svarbiausių krikščioniškų švenčių. Tai diena, kai Viešpats atsiuntė savo apaštalams Šventąją Dvasią, ir taip galutinai gimė Bažnyčia.

 

 

 

2023-05-21T07:21:27+03:002023-05-21|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Sveikiname visus, priėmusius Sutvirtinimo sakramentą, Dievo malonės ir palaimos ženklą

Šiandien, gegužės 20 d., Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius teikė Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, tai žmogaus, pasirengusio gyventi pagal krikščionių Bažnyčios tikėjimą, sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Visiems, priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą, linkime, kad Šventosios Dvasios dovanos Jus tvirčiau suvienytų su Kristumi ir Bažnyčia, kad Jūs aktyviau įsitrauktumėte į jos pasiuntinybę ir liudytumėte krikščioniškąjį tikėjimą savo gyvenimu.

Dėkojame vyskupui Algirdu Jurevičiui, kad per jo rankų uždėjimą ir Šventosios Dvasios veikimą mūsų jaunuoliai tapo tikrais krikščionimis. Tačiau reikia žinoti, jog šiuo sakramentu tikėjimo kelionė ne pasibaigia, o prasideda ir tęsiasi visą gyvenimą. Tad visiems palaimintos kelionės, lydint ir stiprinant Šventajai Dvasiai!

 

 

 

 

 

2023-05-20T21:50:18+03:002023-05-20|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Šv. Mišiose giedos Vilniaus „Ažuoliukų“ muzikos mokyklos choras

 Šį sekmadienį, gegužės 21 d., 10 val. Šv. Mišiose giedos Vilniaus „Ažuoliukų“ muzikos mokyklos choras. Kviečiame dalyvauti!

 

 

 

 

2023-05-19T19:47:07+03:002023-05-19|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Pirmoji Komunija

 Šiandien Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijoje pirmosios grupės vaikučiai jau priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Kaip Šv. Mišių pradžioje sakė parapijos klebonas, tai tikrai nuostabus, stebuklingas laikas, kai Jėzus duonos pavidalu pirmą kartą ateina į vaiko širdelę. Sveikiname visus vaikučius, pirmą kartą priėmusius Švenčiausiąjį Sakramentą, jų tėvelius, artimuosius, nes tai pati gražiausia ir pati prasmingiausia šventė. Šiandien, apkabindami savo vaiką, apkabinate patį Jėzų, juk jis sakė, kad pasiliks tuose, kas valgo Jo Kūną.

 

 

2023-05-14T22:41:00+03:002023-05-14|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-05-14

 • GEGUŽINĖS PAMALDOS mūsų bažnyčioje:
  • pirmadieniais ir antradieniais – po 12 val. Šv. Mišių,
  • nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių,
  • sekmadieniais – po sumos 12 val. Šv. Mišių.
 • Informuojame, kad Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems vaikams ir jaunuoliams privalu lankyti bažnyčią, dalyvauti gegužinėse pamaldose bei rinkti parašus į atsiskaitymų knygutes.
 • Šį ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių iki penktadienio ryto 8 val. Šv. Mišių, naktinė adoracija.
 • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
 • Kviečiame užsukti į mūsų bažnyčioje veikiantį knygynėlį. Ten galima įsigyti žvakių Pirmajai Šv. Komunijai (jei nesate išsaugoję krikšto žvakės), taip pat galima rasti dovaną savo vaikams, kurie šiemet priims Pirmąją Šv. Komuniją ar Sutvirtinimą.
 • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius – gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių.
 • Kiekvieną antradienį 19 val. – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, – Švč. Sakramento adoracija ir Žemaičių Kalvarijos kalnai.
 • Kiekvieną ketvirtadienį 19 val., – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29). Diskusijos vedėjas kun. Tomas Kaulius.
 • Kitas sekmadienis – ŠEŠTINĖS, KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ. Taip pat – Visuomenės komunikavimo diena. Šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti.
 • Raginame aplankyti savo parapijos tinklapį, nuolat sekti Facebook paskyrą. Skatiname įsigyti, skaityti, klausyti, žiūrėti ir remti katalikišką žiniasklaidą.
 • Bažnyčios gale yra platinamas naujas gegužės mėnesio katalikiško žurnalo „Artuma“ Kviečiame įsigyti ir skaityti.

 

 

 

2023-05-14T07:57:50+03:002023-05-14|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|