Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Caritas pradėjo veiklą

   Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas šiandien po 10 val. Šv. Mišių pradėjo veiklą ,,Angelų dirbtuvės‘‘. Susirinko visi norintys parapijos vaikai ir jų tėveliai. Prieš pradedant kūrybinius darbus, kunigas Kęstutis Motiejaitis pašventino Carito patalpas ir palaimino pirmąją veiklą. (daugiau…)

2021-08-02T16:06:53+03:002021-08-02|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas

   Mieli parapijiečiai,
   Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas nuo rugpjūčio mėn. 15 d. pradeda ,,Išklausymo tarnystę telefonu’’. Jeigu jūs esate ar jaučiatės vieniši, mielai kviečiame paskambinti ir pabendrauti su Carito savanoriais tel.: 8 645 98755 antradieniais nuo 15 iki 17 val. ir 8 645 75676 ketvirtadieniais nuo 18 iki 20 val. (daugiau…)

2021-08-02T15:41:39+03:002021-08-02|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2021-08-01

   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. ir penktadienį 16-18 val.. Taip pat visus maldininkus kviečiame šį šeštadienį į Švč. Sakramento adoraciją, kuri prasidės po 18 val. šv. Mišių ir tęsis iki 22 val. (daugiau…)

2021-07-31T16:36:35+03:002021-07-31|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2021-07-25

   Šiandien Kantaučių parapijoje vyksta šv. Onos atlaidai. 13:30 – šv. Mišios, o po jų – šventinė programa. Kas galite, esate kviečiami nuvykti ir pelnyti Dievo malonių sau ir savo artimiesiems.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val., penktadienį 16-18 val., ir sekmadienį po 10 val. šv. Mišių. Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje. (daugiau…)

2021-07-25T21:14:35+03:002021-07-24|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pasipuošė nuostabiomis gėlėmis

   Plungės parapijos tikintieji, atėję į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, gali pasidžiaugti ne tik buvimu Dievo artumoje, bet ir nuostabiomis gėlėmis papuoštais bažnyčios altoriais. (daugiau…)

2021-07-19T07:50:08+03:002021-07-18|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2021-07-18

   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. ir penktadienį 16-18 val.. Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Liepos 22 d. Bažnyčia mini šv. Mariją Magdalietę.
   Liepos 23 d. švęsime šv. Brigitos, Europos globėjos dieną. Šių šventųjų užtarimui paveskime save pačius ir savo artimuosius. (daugiau…)

2021-07-17T12:14:41+03:002021-07-17|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

   Šiuo metu vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Liepos 10-oji – Plungės dekanato diena. Šiandien taip pat Menininkų, kultūros darbuotojų ir jaunimo diena. 12 val. Šv. Mišias aukojo vyskupas Arūnas Poniškaitis. Buvo meldžiama įkvėpimo menininkams bei kultūros darbuotojams, prašoma drąsos ir ryžto tikintiems jaunuoliams, kad jie nepasiklystų šiuolaikinės visuomenės ir politikos peripetijose. (daugiau…)