Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Skelbimai 2020-08-02

   Šį sekmadienį yra Porciunkulės atlaidai. Atlaidams pelnyti reikia tą dieną aplankyti bet kurios parapijos bažnyčią, sukalbėti “Tėve mūsų” maldą ir Tikėjimo išpažinimą; būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažiausios nuodėmės, pasimelsti popiežiaus intencija. (daugiau…)

2020-07-31T10:59:26+03:002020-07-31|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Dėl naujų kreipinių Švč. Mergelės Marijos litanijoje

ŠVČ. M. MARIJOS LITANIJA

2020 m. liepos 16 d.

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi būti įterpti. (daugiau…)

Sutvirtinimo sakramentas

Liepos 19 dieną Plungėje vyskupas Algirdas Jurevičius teikė jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą. Jo Ekscelensija sutvirtinamiesiems sakė,  kad dabar prasideda jų religinis gyvenimas ir kvietė toliau lankytis Šv. Mišiose, jungtis į religines organizacijas ir gyventi religinį gyvenimą. Dėkojame vyskupui už perduotas Sutvirtinimo dovanas, o Plungės parapijos klebonui bei kunigams už nuostabią šventę. (daugiau…)

2020-07-20T20:19:30+03:002020-07-19|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje

Liepos 12 dieną plungiškiai važiavo į atlaidus Žemaičių Kalvarijoje. Tą dieną buvo Plungės dekanato diena. Susirinkusieji meldėsi, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o jos piligrimai iš Žemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio patirtų gausias Dievo malones.12 val. Šv. Mišias aukojo vyskupas Algirdas Jurevičius. (daugiau…)

2020-07-15T08:15:22+03:002020-07-14|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|