Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Skelbimai 2020-10-25

  Šiandien mūsų bažnyčioje vyksta paros laiko Švč. Sakramento adoracija, kuri prasideda spalio 25 d. po 8 val. šv. Mišių ir tęsiasi iki spalio 26 d. (pirmadienio) 8 val. Kviečiame ateiti ir pasimelsti. Taip pat kviečiame į adoraciją penktadienį (kaip įprasta) 16-18 val.. (daugiau…)

2020-10-21T14:24:42+03:002020-10-21|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Parama mūsų bažnyčiai

   Džiugu, kad Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia sulaukė geradario Erik Hoop, Lichteinšteino gyventojo, kuris restauravo Monstranciją, dvi Šv. Mišių taures ir komuninę. Visi šie bažnytiniai indai Sekmadienį buvo padėti bažnyčios priekyje, kad kiekvienas norintis galėtų juos apžiūrėti. Dėkojame Erik Hoop už paramą mūsų bažnyčiai.

2020-10-18T20:28:19+03:002020-10-18|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Popiežiaus palaiminimas

   Sekmadienį, po Šv. Mišių, minint Misijų dieną, tęsdamas gražią tradiciją Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis įteikė popiežiaus palaiminimą vargonininkės Irenos Bakanauskienės šeimai ir vargonininkui Steponui Bidvai už jų tikėjimo skelbimą šiuose Dievo namuose. (daugiau…)

2020-10-18T20:13:50+03:002020-10-18|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2020-10-18

  Šiandien – misijų sekmadienis. Kviečiame maldoje prisiminti misionierius, taip pat šio sekmadienio rinkliava skiriama misijoms paremti.
  Spalio mėnuo yra skirtas švč. M. Marijos garbei ir rožančiaus maldai. Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožančius yra kalbamas pirmadieniais ir antradieniais – 11:35, nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17:35, o sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai. (daugiau…)

2020-10-17T06:37:25+03:002020-10-17|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2020-10-11

  Pradėjome spalio mėnesį, kuris yra skirtas švč. M. Marijos garbei ir rožančiaus maldai. Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožančius bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais – 11:40, nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17:40, o sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai. (daugiau…)

2020-10-09T12:58:54+03:002020-10-09|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Alfa kursai

  Plungėje prasidėjo Alfa kursai, kurie turėjo vykti dar pavasarį, bet dėl Covid-19 pandemijos buvo perkelti į rudenį. Sesė Brigita pasveikino susirinkusiuosius, ieškančius Dievo artumo, trokštančius įgyti daugiau išmanymo tikėjimo klausimais. Planuojama 10 susitikimų, kurių metu savo dvasinių kelionių įspūdžiais dalinsis vis kiti pranešėjai. (daugiau…)

2020-10-10T07:25:08+03:002020-10-08|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Sekmadienis mūsų bažnyčioje

„Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui ” (Hbr 13,16)
   Šį sekmadienį mūsų bažnyčioje lankėsi Marijos radijo savanoriai ir rinko aukas naujos studijos statyboms. 10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišias aukojo, pamokslus sakė ir po Šv. Mišių apie Marijos radijo veiklą pasakojo Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas. O Plungės klebonas Vytautas Gedvainis visus galinčius kvietė paremti šią svarbią veiklą. To nespėjusius padaryti, bet norinčius, kviečia prisidėti bankiniu pavedimu: (daugiau…)

2020-10-08T07:29:20+03:002020-10-05|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2020-10-04

   Šį sekmadienį mūsų bažnyčioje lankosi Marijos radijo savanoriai ir renka aukas naujos studijos statyboms. Kas galite, esate kviečiami prisidėti. 10 ir 12 val. šv. Mišias aukoja ir pamokslus sako Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas.
Šio sekmadienio rinkliava yra skirta popiežiaus labdaringai veiklai paremti (šv. Petro skatikas). (daugiau…)

2020-10-02T13:03:37+03:002020-10-02|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Susitikimas su Telšių Katechetikos centro vadovu

   Rugsėjo 30 dieną mūsų parapiją aplankė Telšių Katechetikos centro vadovas mons. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis ir centro metodininkė mgr. Margarita Petrauskaitė. Jie susitiko su dekanato tikybos mokytojomis ir pasidalino mintimis apie tikybos dėstymą bei padovanojo tikybos pamokoms reikalingų priemonių. (daugiau…)

2020-10-02T12:49:33+03:002020-10-01|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|