Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Skelbimai 2022-05-15

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16–18 val.

Šį ketvirtadienį po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi, kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, trečiadienį, ketvirtadienį – po 18 val. Šv. Mišių, penktadienį ir šeštadienį prieš 18 val.   Šv. Mišias, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Gegužės 16 d. minimas Šv. Andriejus Bobola, gimė 1592 m. Sandomire, Lenkijoje. 1938 m. paskelbtas šventuoju.

Gegužės 18 d. mimimas Šv. Jonas, popiežiumi išrinktas 523 m.

Gegužės 20 d. minimas Šv. Bernardinas Sienietis (1380–1444), gimė Sienos respublikoje. Tapo pranciškonu, buvo garsus pamokslininkas, ragino atgailauti ir keisti gyvenseną.

Gegužės 21 d. mimimi šventieji ir palaimintieji Meksikos kankiniai, kurie buvo nukankinti dėl krikščionių tikėjimo skirtinguose Meksikos regionuose XX a. pradžioje.

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos žmones, norinčius diskutuoti, dalintis savo požiūriu apie bažnyčią, kviečiame į sinodinio kelio šeštą susitikimą. Jis vyks gegužės 22 dieną, po Sumos Šv. Mišių (13 val.), parapijos namų salėje (Vytauto 29). Susitikimo tema: ,,Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas”.

Gegužės 21 d. po 18 val. Šv. Mišių bus koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.

 

 

2022-05-15T19:39:28+03:002022-05-15|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Po bažnyčios skliautais skambėjo latvių liaudies dainos

   Šį šeštadienio vakarą plungiškiai turėjo unikalią galimybę – mūsų bažnyčioje po vakaro Šv. Mišių koncertavo XXII tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso dalyviai iš Latvijos : BA Verslo ir finansų mokyklos choras „Moneta“  iš Rygos, kurio vadovė Ilze Feldmane, ir Jaunimo choras „Ameno“ iš Saldus miesto, kurio vadovė Diana Demitere. Po bažnyčios skliautais skambėjo latvių liaudies dainos, liaudiški instrumentai, džiugu, kad išgirdome ir mūsų liaudies dainą lietuvių kalba. Dėkojame svečiams ir džiaugiamės, kad mūsų miestą aplanko kaimynai, atveždami puikią muziką ir gerą nuotaiką.

 

2022-05-15T19:55:08+03:002022-05-14|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Penktasis Sinodinio kelio grupės susitikimas

Gegužės 8 d., po Sumos Šv. Mišių, parapijos salėje vyko penktasis Sinodinio kelio grupės susitikimas. Kalbėta tema „DIALOGAS BAŽNYČIOJE IR VISUOMENĖJE“. Šv. Rašo ištraukoje iš Šv. Jono evangelijos skaitėme bei analizavome Jėzaus pokalbį su samariete prie šulinio apie Gyvąjį vandenį. Bandėme suprasti ir pritaikyti sau bei savo bažnyčiai Jėzaus poziciją – su meile kalbėtis su svetimtaute bei prašyti jos vandens. Kaip mylėti žmogų su mums sunkiai priimtina jo pasaulėžiūra bei įsitikinimais, kad laimėtume jį Amžinajam Gyvenimui? Priėjome išvados, kad toks ir yra pagrindinis kataliko uždavinys – skleisti Jėzaus Kristaus meilę priimant kitaip mąstančius, įsiklausant į žmogų bei su juo nuoširdžiai kalbantis.

2022-05-08 Penktasis Sinodinio kelio grupės susitikimas

 

 

 

2022-05-12T00:23:05+03:002022-05-10|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2002-05-08

Šiandien – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus, kad vis daugiau jaunuolių apsispręstų sekti Kristų kunigiškos tarnystės keliu.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16–18 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi, kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją ir po jos esančias maldas.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Gegužės 10 d. minimas Šv. Jonas Avilietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

Gegužės 12 d. minimi Šv. Nerijus ir Achilas.

Gegužės 12 d. taip pat mimimas Šv. Pankratas.

Gegužės 13 d. minima Fatimos Švč. Mergelė Marija. Jos  šventovė Portugalijoje yra viena žinomiausių pasaulyje Marijos šventovių. Ją kasmet aplanko per tris milijonus piligrimų. Pirmasis Marijos apsireiškimas trims Fatimos piemenėliams įvyko 1917 metų gegužės 13 d. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį pusę metų. Per vieną apsireiškimą Mergelė Marija patikėjo trims piemenėliams žinią, kuri vėliau pagarsėjo kaip Fatimos paslaptis. Joje buvo įspėjama apie gresiantį pasaulinį karą, buvo kalbama apie komunizmo žlugimą ir pasikėsinimą į vyskupą baltais drabužiais.

Gegužės 14 d. mimimas Šv. Motiejus (I a.), burtų keliu apaštalu išrinktas vietoj Jėzaus išdaviko Judo (Apd 1, 15–26). Jis buvo Jėzaus krikšto Jordane, Jo žengimo į dangų ir prisikėlimo liudytojas.

Gegužės 14 d. po 18 val. Šv. Mišių bus koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.

 

 

2022-05-08T16:22:52+03:002022-05-08|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Motinos diena

    Šiandien – Motinos diena. Šv. Mišių metu buvo laiminamos mamos, o parapijos klebonas ragino sūnus klausyti savo mamų, o vyrus gerbti ir mylėti savo žmonas. Mamas ragino saugoti šeimoje tikėjimą ir visą gegužės mėnesį, kuris yra skirtas maldai į Dievo Motiną, kasdien kalbėti Švč. M. Marijos litaniją su visa šeima, net jei susisiekimas įmanomas tik interneto pagalba. Po Šv. Mišių savo nuostabiu pasirodymu susirinkusiuosius džiugino Plungės Trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblis, kurio vadovė Rūta Černeckienė, o po pasirodymo tikintieji kalbėjo Marijos litaniją ir dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje.

 

 

2022-05-03T23:35:38+03:002022-05-01|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2022–05–01

 Šiandien – Motinos diena. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. Šv. Mišios už motinas bus aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val., o rytoj – 12 ir 18 val.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16–18 val., o šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio šeštadienis).

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi, kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją ir po jos esančias maldas.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą aukotojų intencijomis.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos žmones, norinčius diskutuoti, dalintis savo požiūriu apie bažnyčią, kviečiame į sinodinio kelio penktą susitikimą. Jis vyks gegužės 8 dieną, po Sumos Šv. Mišių (13 val.), parapijos namų salėje (Vytauto 29). Susitikimo tema: ,,Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas”.

Gegužės 2 d. minimas Šv. Atanazas.

Gegužės 3 d. minima Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventė. Šv. Pilypas gimė Betsaidoje. Iki to laiko, kai jį pakvietė Kristus, buvo Šv. Jono Krikštytojo mokinys. Jis dalyvavo duonos padauginimo stebukle, į jį Kristus kreipėsi Paskutinės vakarienės metu. Apaštalavo Mažojoje Azijoje, buvo nukryžiuotas. Šv. Jokūbas, dar vadinamas Jaunesniuoju arba Teisinguoju, Alfiejaus sūnus, Viešpaties pusbrolis.

Ateinantis sekmadienis – pasaulinė maldos už pašaukimus diena, todėl kviečiame nuo rytojaus visą savaitę atsidėti maldai už kunigus ir naujus pašaukimus, kad vis daugiau jaunuolių apsispręstų sekti Kristų kunigiškos tarnystės keliu.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.

 

 

2022-05-01T18:30:44+03:002022-05-01|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Dievo Gailestingumo šventė

 Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė – didžios malonės metas visiems žmonėms.  Trokštu, – kalbėjo Jėzus Šv. Faustinai, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. Šv. Mišių metu Evangelijos skaitinyje girdėjome Jėzaus žodžius: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“. (Jn 20, 22–23), o pamokslo metu klebonas pasidalino savo viso gyvenimo išpažinties prisiminimais ir paragino niekada nebijoti naudotis  Susitaikinimo sakramentu. Juk norėdami patirti Dievo gailestingumą, pirmiausia turime išgyventi atgailą ir atsisakyti nuodėmės. Po Šv. Mišių susirinkusius pradžiugino Plungės lopšelio darželio „Vyturėlis“ vaikučių spektakliukas, o po jo Plungės ateitininkai dėkojo klebonui už rūpinimąsi jaunimu ir sveikino su praėjusiu gimtadieniu.

 

2022-04-25T19:08:42+03:002022-04-24|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2022-04-24

Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą Jūsų intencijomis už gyvuosius ir mirusiuosius bus aukojamos 18 val. Norintys prie jų prisidėti, paimkite voką (jį  rasite prie Dievo Gailestingumo altoriaus) ir ant voke esančio lapelio surašykite vardus žmonių, už kuriuos norite melstis į Dievo Gailestingumą (palaiminimo ir sveikatos, išlaisvinimo iš priklausomybių, privačia intencija ar už mirusius, pavedant juos Dievo Gailestingumui). Vokus su intencijomis atneškite į zakristiją.

Šiandien taip pat – Pasaulinė gyvybės diena: raginame maldoje atminti, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16–18 val., o ateinantį sekmadienį –  po 10 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio sekmadienis).

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).          

Balandžio 25 d. minimas Šv. Morkus, kartu su savo pusbroliu Barnabu lydėjo apaštalą Paulių pirmojoje misijų kelionėje, o vėliau tapo apaštalo Petro palydovu ir vertėju. Manoma, kad būtent Petras papasakojo Morkui apie Jėzų daug dalykų, kuriuos jis ir surašęs Evangelijoje pagal Morkų.

Balandžio 28 d. minimas Šv. Petras Šanelis (1803–1841), gimė Prancūzijoje; tapo kunigu, seminarijos dėstytoju. Įstojo į Maristų ordiną, keletą metų sėkmingai apaštalavo Okeanijoje. Žuvo, nes įsiutino pagonių čiabuvių vadą, patraukęs į krikščionybę jo sūnų.

Balandžio 29 d. minima Šv. Kotryna (1347–1380), gimė Sienos mieste. Penkiolikos metų tapo dominikonų tretininke. Kotrynos šventumas bei raštai padarė ją įtakinga vėlyvųjų viduramžių dvasine vadove. Ji kartu su kitais ragino popiežių Grigalių XI sugrįžti į Romą ir užbaigti taip vadinamą Avinjono nelaisvę. Mirė Romoje. 1461 m. paskelbta šventąja, 1970 m. – Bažnyčios mokytoja. Nuo 1999 m. Europos globėja.

Balandžio 30 d. minimas Šv. popiežius Pijus V (1504–1572), gimė Italijoje, labai neturtingoje šeimoje. 1521 m. tapo dominikonu. 1566 m. išrenkamas popiežiumi. Per šešerius metus sugebėjo iš esmės pertvarkyti Bažnyčią. Jis baigė reformuoti popiežiaus kuriją, pašalino nevertus savo luomo hierarchus, paskyrė vizitatorius stebėti reformų eigą vyskupijose ir parapijose; pasirūpino, kad dvasininkai būtų geriau mokomi, reformavo vienuolynus.

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi, kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją ir po jos esančias maldas.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Ateinantis sekmadienis – Motinos diena. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. Gegužės 1 d. Šv. Mišios už motinas bus aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val., o gegužės 2 d. – 12 ir 18 val.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo ,,Artuma” numerį.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Forma pildoma internetu, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/.

 

 

 

2022-04-23T23:08:29+03:002022-04-24|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Gimtadienio proga dėkojame klebonui už jo tarnystę

Balandžio 20 dieną mūsų parapijos klebonas Vytautas Gedvainis šventė gimtadienį. Šį gražų vakarą, po Šv. Mišių, kleboną sveikino ne tik kolegos kunigai, bet ir parapijos choristai su savo vargonininkais, Plungės tikybos mokytojos, Plungės „Caritas“ atstovės bei kiti parapijiečiai. Dėkojame klebonui už jo tarnystę Plungės bažnyčioje, už pamokymus, už jo maldas! Telaimina Jus ir jūsų darbus Dievas, brangus mūsų klebone!

 

2022-04-21T22:01:40+03:002022-04-21|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|