Gegužės 22 d., po Sumos Šv. Mišių, parapijos salėje vyko šeštasis Sinodinio kelio grupės susitikimas tema „AUTORITETAS IR DALYVAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS“. Žiūrėjome vaizdo medžiagą, skaitėme ištraukas iš Evangelijų pagal Matą ir Joną. Susitikime atraminiais tapo šie Jėzaus žodžiai: „Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas“. Kalbėjome apie lyderystę, kunigų pašaukimo ir charizmos svarbą bei pasauliečių įsitraukimą bei tarnystę Bažnyčiai.

2022-05-22 Šeštasis Sinodinio kelio grupės susitikimas