Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16–18 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Liepos 24 d. minima pasaulinė senelių ir senolių diena.

Liepos 25 d. minima Šv. apaštalo Jokūbo šventė. Apaštalas Jokūbas (I a.), dar vadinamas Jokūbu Vyresniuoju – Zebediejaus ir Salomės sūnus, evangelisto Jono brolis. Dvylikos apaštalų sąraše Jokūbas užima trečią vietą po Petro ir Andriejaus (Mt 10, 2). Dalyvavo Jayro dukters prikėlime, Jėzaus agonijoje Alyvų kalne. Manoma, kad skelbė Evangeliją Ispanijoje. Nužudytas apie 42 m. Pirmas iš apaštalų laimėjo kankinystės vainiką.

Liepos 26 d. minimi Šv. Joakimas ir Ona – Nekaltosios Mergelės Marijos tėvai. Jų vardai yra išsaugoti seniausioje žydų krikščionių tradicijoje. Apie šventuosius Joakimą ir Oną daugiausia žinių randame tik apokrifiniuose raštuose, ypač Jokūbo proevangelijoje (II a.). Šv. Onos kultas Rytų Bažnyčioje paplito VI a., Vakaruose – nuo X a.

Liepos 29 d. minimi Šv. Morta, Marija ir Lozorius. Šv. Morta – Marijos ir Lozoriaus sesuo. Evangelijoje Kristus moko Mortą užsiimti gyvenime svarbiausiuoju dalyku (Lk 10, 38–42). Po brolio Lozoriaus mirties ji susirado Kristų ir pasakė Jam šią žinią, dalyvavo Lozoriaus prikėlime iš numirusiųjų. Apie tolimesnį jos gyvenimą nieko nežinoma.

Liepos 30 d. minimas Šv. Petras Auksažodis (380(?)–450), gyveno Italijoje. Jis sakė: „Kas linksminasi su šėtonu, nekaraliaus su Kristumi.“

Liepos 30-31 d.  Kryžių kalne vyks „Kryžių kalno atlaidai“. Kviečiame dalyvauti!

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.