• ŠIANDIEN pradedame naujus katechezės mokslo metus.  Pirmajai Šv. Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. Sutvirtinimui gali ruoštis mokiniai, lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketų prašome teirautis savo tikybos mokytojų. Šiandien, po 10 val. Šv. Mišių, vyks pokalbis su Pirmosios Komunijos vaikais ir tėvais, o po 12 val. – su Sutvirtinamaisiais ir jų tėvais.

Dėl suaugusiųjų pasiruošimo Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentams kreiptis į mokytoją Odetą +370 670 20930.

 • Prasidėjo atlaidai Šiluvos šventovėje (rugsėjo 7-15 dienomis). Šiandien, rugsėjo 10 d., – pagrindinė atlaidų diena.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių – antradienį, rugsėjo 12 d., 12 val.
 • Šv. Mišios kun. Alfonso Pridotko atminimui –  sekmadienį, rugsėjo 17 d., 12 val.
 • Atkreipkime dėmesį! Keičiasi šiokiadienių Šv. Mišių laikas:
  • Pirmadieniais – penktadieniais 12 ir 18 val.
  • Šeštadieniais 10, 11, 18 val.
  • Sekmadieniais 8, 10, 12, 18 val.Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 90 metų jubiliejaus renginiai
ARTĖJA PLUNGĖS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS 90 METŲ JUBILIEJUS
2023 M. RUGSĖJO 23-24 D.

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 24 D., 12 VAL. – IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS

Intencija: už kunigaikščius Mariją ir Mykolą Oginskius, prel. Povilą Pukį, kan. Vincentą Jarulaitį ir visus geradarius, prisidėjusius prie bažnyčios statybos.