• SAUSIO 7 D. – KRISTAUS KRIKŠTO ŠVENTĖ. Kalėdų laiko pabaiga.  Su šia diena pradedame eilinį liturginį laiką. Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienį.
  • Laisvės gynėjų diena. Šv.Mišios 2024-01-13 18 val.Praėjusį šeštadienį šventėme Trijų Karalių dieną. Iš tos dienos dar yra pašventintos kreidos. Jos galima paimti bažnyčios gale, parsinešus namo užrašyti ant savo namų durų trijų išminčių vardus: +K+M+B+2024. Tai ženklas, jog tuose namuose gyvena Kristų tikintis žmogus.
  • Šeštadienį, sausio 13 d., LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ, ŠV. MIŠIOS 18 VAL. Melsimės už gyvus ir mirusius laisvės gynėjus. 19.00 val. minėjimas Plungės kultūros centre.
  • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
  • Švč. Sakramento adoracija: penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
  • Kiekvieną antradienį 19 val. maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ.
  • Primename, jog katalikiškos laidotuvės yra pilnos, kai mirusiojo kūnas yra įnešamas į bažnyčią. Prašome saugoti šią tradiciją ir ją perduoti savo jaunajai kartai. Taip pat raginkime visus laidotuvių dalyvius ne tik ateiti į Šv. Mišias, bet, neturintiems kliūčių, eiti išpažinties ir Šv. Komunijos.