Klebono žodis

Klebono kreipimasis. Šeštadienis

Marija, Tu mūsų Motina, Tu mūsų viltis!

   Šeštadienis Bažnyčioje yra skirtas pagerbti mūsų Dangiškąją Motinėlę Mariją, tad šiuo sudėtingu laiku pasauliui ir Lietuvai visus kviečiu savo asmeniniu pamaldumu jungtis į rožančiaus maldą ir permaldauti Dievą, kad pakeistų viruso grėsmę žmonijai. Visada, kai žmoniją ištikdavo sunkūs  gyvenimo momentai, Marija apsireiškusi kvietė kalbėti rožančių ir atrasti Dievo Sūnų Jėzų. Gražiausias pavyzdys yra Lepanto mūšis, kurio buvo neįmanoma laimėti, bet, popiežiaus kvietimu, su rožančiaus malda,užtariant Marijai, Dievas  jį mums laimėjo. (daugiau…)

2020-03-21T15:00:43+02:002020-03-21|Klebono žodis|

Klebono kreipimasis. Penktadienis

   Penktadienis, Bažnyčia primena, kad tokią dieną po pietų apie trečią valandą Jėzus numirė už tave ant kryžiaus. Kartu su Jėzumi buvo nukryžiuoti du nusikaltėliai. Vienas iš jų ištarė lemtingus žodžius, atrado jėgų ir truputėlį gerumo, kas virto Dievo meile ir beribiu gailestingumu. Tie žodžiai yra „PRISIMINK MANE!”(Lk 23, 42). (daugiau…)

2020-03-20T15:23:26+02:002020-03-20|Klebono žodis|