Klebono žodis

Klebono sveikinimas

Ištikimieji ir gerieji Plungės parapijos ir dekanato žmonės,

 Tikėjimas, kurio pilnatvė  –  Jėzaus Kristaus PRISIKĖLIMAS ir mūsų amžinasis gyvenimas, yra VELYKŲ įvykis. Ką bedarytume, kur bebūtume, kas benutiktų mūsų gyvenimuose, didžiulė sėkmė, laimė, skausmas ar netektis, niekada nepamirškite, kad į šią PRISIKĖLIMO dieną mus veda ir su ja sujungia kasdienis kryžiaus ženklas, kasdienė malda, dažna išpažintis, Šventoji Komunija ir sekmadienio Šventosios Mišios.

Sveikinu su mūsų žemiškojo gyvenimo dienų pilnatve ir viltimi, su Šventomis Velykomis! 

Jūsų dekanas, klebonas, kun. Vytautas Gedvainis

2022-04-16_Didžioji savaitė 2022-04-16_Didžioji savaitė

 

 

2022-04-16T20:22:00+03:002022-04-16|Klebono žodis|

Klebono sveikinimas iš Lurdo

Mūsų klebonas Vytautas Gedvainis, šiuo metu viešintis Prancūzijoje, prie Lurdo grotos paaukojo mūsų parapiją Lurdo Švenčiausiajai Mergelei Marijai, o visiems parapijiečiams siunčia sveikinimus prašydamas, kad Lurdo Marija laimintų Plungės parapijos tikinčiuosius.

 

Mieli parapijiečiai ir visi Plungės gyventojai!

Palaimingų ir Marijos globojamų metų, taikos, sveikatos, darbų sėkmės ir džiaugsmo! Švęskime laisvą ir nepriklausomą Lietuvą! Kviečiu visus įsipareigoti ir kiekvieną dieną pasimelsti už Tėvynę Lietuvą. Su Lietuvos GIMTADIENIU!

Maldoje, Jūsų klebonas

 

 

 

 

Padėka

   Norime pasidžiaugti ir padėkoti Dievui už nuostabius gerų žmonių darbus.  Nuoširdžiai dėkojame Kaziui Stančiukui, kuris sutvarkė prelato Konstantino Olšausko kapavietę ir atnaujno paminklą. Taip pat didžiulę padėką reiškiame Mindaugui Preibiui, nupirkusiam bažnyčiai tinkamus antikvarinius 8 šviestuvus. (daugiau…)