Kovo 19 d. – šv. Juozapo – Švč. M. Marijos Sužadėtinio iškilmė. 12 val. – šv. Mišios už parapijos šeimas. Primename, kad šiais šv. Juozapo metais šią dieną įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.
   Gavėnios metu raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, apriboti žalingus įpročius, o penktadieniais nepamiršti pasninko.
   Šį penktadienį nuo 13 val. iki 18 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Gavėnios metu mūsų bažnyčioje kryžiaus kelias einamas penktadieniais po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių.
   Bažnyčios gale yra platinamas katalikiški žurnalai: „Žodis tarp mūsų“ ir „Artuma“. Taip pat Virginijos Končiuvienės parengta knygutė „Pasninko galia“. Tai galėtų būti skaitiniai gavėnios metui. Kviečiame įsigyti.
   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.