Dekanato skelbimai, naujienos ir įvykiai

Plungės dekanato tikybos mokytojai susirinkime aptarė ateities planus

  Spalio 19 d. vyko Plungės dekanato tikybos mokytojų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo ne tik Plungės dekanato tikybos mokytojai, bet ir Plungės švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, Telšių Katechetikos centro vadovas Rimantas Gudlinkis, metodininkė Margarita Petrauskaitė. Susirinkimas prasidėjo Plungės parapijos klebono Vytauto Gedvainio pasveikinimu, o Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Alčauskienė pristatė dekanato tikybos mokytojų veiklą, Katechetikos centro vadovas – centro ateities planus. Tada tikybos mokytojai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininkę, ja tapo Angelija Vaičikauskienė. Sveikiname naują pirmininkę ir linkime jai sėkmės.

 

 

Šv. Mišios, dekanato kunigų bei tikybos mokytojų bendra diskusija pradedant naujus mokslo metus

 Rugsėjo 12 d. į 15 val. Šv. Mišias rinkosi Plungės dekanato tikybos mokytojai, plungiškiai, o jas aukojo mūsų dekanato kunigai bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas, monsinjoras Rimantas Gudlinkis. Šv. Mišių pabaigoje mokytojai sveikino monsinjorą  Rimantą Gudlinkį su praėjusiu jubiliejumi, o po Šv. Mišių visi ėjo į parapijos namų salę, kur laukė  vaišės, monsinjoro R. Gudlinkio pristatytos naujovės, Parapijos klebono žodis bei visų kunigų bei tikybos mokytojų bendra diskusija. Dėkojame visiems susirinkusiems už bendrą maldą bei pabuvimą kartu, o Plungės parapijos klebonui už skanius pietus.

 

 

Pilypo kursas

   Iki sausio 10 dienos dar galite  registruotis į Pilypo kursą, kurio metu turėsite galimybę atnaujinti pagrindines tikėjimo tiesas. Jūsų laukia mokymai, liudijimai ir galimybė kartu paieškoti atsakymų į rūpimus klausimus apie tikėjimą. Kursas vyks sausio 15-16 dienomis Telšių kunigų seminarijoje. Dalyvių amžius – nuo 18 iki 35 metų. Detalesnę informaciją, kaip užsiregistruoti, rasite bažnyčios skelbimų lentoje ir raštinėje. (daugiau…)

Vizitacija

   Lapkričio 16 dieną į Plungės parapijos namus buvo susirinkę dekanato kunigai, nes Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius vizitavo Plungės dekanato parapijas. Susirinkusius dvasininkus aplankė ir Plungės meras Audrius Klišonis. Meras tarė sveikinimo žodį, padėkojo už bendradarbiavimą šiuo sunkiu laikotarpiu. (daugiau…)

Dekanato tikybos mokytojų susirinkimas

   Rugsėjo 29 dieną į Plungės parapijos salę rinkosi Plungės dekanato tikybos mokytojai, nes vyko pirmasis šiais mokslo metais dekanato tikybos mokytojų susirinkimas. Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai pirmajame susirinkime dalyvavo ir tikybos mokytojoms atvežė dovanų Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis bei metodininkė Margarita Petrauskaitė. (daugiau…)

Šv. Onos atlaidai Kantaučiuose

   Liepos 25 dieną Kantaučių bažnyčioje maldininkai rinkosi į Šv. Onos atlaidus. Prieš Šv. Mišias kun. Kęstutis Motiejaitis pašventino restauruotą Šv. Onos statulą, kuri jau daug metų stovėjo aplūžusi Kantaučių bažnyčios zakristijoje. (daugiau…)

2021-07-26T07:04:53+03:002021-07-25|Dekanato skelbimai, naujienos ir įvykiai|