Dekanato skelbimai, naujienos ir įvykiai

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

   Šiuo metu vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Liepos 10-oji – Plungės dekanato diena. Šiandien taip pat Menininkų, kultūros darbuotojų ir jaunimo diena. 12 val. Šv. Mišias aukojo vyskupas Arūnas Poniškaitis. Buvo meldžiama įkvėpimo menininkams bei kultūros darbuotojams, prašoma drąsos ir ryžto tikintiems jaunuoliams, kad jie nepasiklystų šiuolaikinės visuomenės ir politikos peripetijose. (daugiau…)

JAUNIMO SIELOVADOS naujienos Plungės parapijoje!

   Turime naujų ir gražių planų darbui su jaunimu jau nuo šios vasaros. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir džiaugtis bendruomeniniu gyvenimu! Patirkime Jėzaus meilę kartu. (daugiau…)

Dekanų susitikimas

   Balandžio 27 d. Plungės parapijos namuose vyko Telšių vyskupo ir visos vyskupijos dekanų susitikimas. Pradžioje Plungės dekanas kun. Vytautas Gedvainis pristatė ir parodė nuveiktus darbus parapijos namuose. (daugiau…)

Vyskupas Algirdas Jurevičius pašventino paminklą Prelatui Povilui Pukiui

   Balandžio 25 dieną, 17.00 val., Žemaičių Kalvarijos kapinėse, prie XI koplyčios, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pašventino paminklą Plungės bažnyčios statytojui Prelatui Povilui Pukiui, kurio kapavietę sutvarkė Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis, pastatydamas ant jo kapo tai, kas dera katalikui – kryžių. Vyskupas priminė P. Pukio nuopelnus skleidžiant tikėjimo žinią Plungės rajone. (daugiau…)

Visuotinė malda 2020 m. groudė 25 d.

Kun.: Brongė bruolē i sēserės, miniedami kūdikēlė Jiezaus gimėma, džiūgaukem i diekuokem už Dieva mums suteikta maluonė būti dieviškun paslapčiun dalininkās i  liudītuojēs čė, žemie. Lai dovanā gauts Išganėms teik Viltī i neš ramībė. (daugiau…)

Dėl naujų kreipinių Švč. Mergelės Marijos litanijoje

ŠVČ. M. MARIJOS LITANIJA

2020 m. liepos 16 d.

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi būti įterpti. (daugiau…)