LR Vyriausybei paskelbus karantiną visoje šalyje, ALFA KURSAS Plungės parapijoje ATIDĖTAS, kol baigsis karantinas ir Vyriausybei leidus galėsime organizuoti tokius žmonių susibūrimus.
Naują Alfa kurso data paskelbsime vėliau.
PRATĘSIAME REGISTRACIJĄ į šį kursą iki jo pradžios. Nespėjusius ir
dvejojusius dėl dalyvavimo Alfa kurse kviečiame registruotis ligšioliniais būdais:
Tel. nr.: 868581784
El. Paštu: plungesparapija@gmail.com
Arba bažnyčios zakristijoje budėjimo metu.
Laukiame jūsų.