Šiandien katalikų bažnyčia mini Trijų karalių šventę. Iš tiesų tie trys vyrai iš Rytų šalių nebuvo karaliai, jie buvo tų laikų mokslininkai, tyrinėję pasaulį, kosmosą, išmintingai skaitę Dievo ženklus. Taigi jie ieškojo ir rado gimusį Betliejuje Jėzų. Juk pasakyta ,,Kas ieško, tas randa‘‘(Mt 7, 8). Pasak mūsų klebono Vytauto, aukojusio 12.00 Šv. Mišias, visi tikintieji tam tikra prasme yra kaip tie karaliai, nes jie ieško Jėzaus. Šv. Mišiose buvo pašventinta kreida ir smilkalai. Namuose ant savo namų durų tikintieji kviečiami užrašyti trijų išminčių vardus kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis ir Dievą mylintis žmogus. Užrašas ant durų atrodytų taip:

+K+M+B+2023