Šiandien – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus, kad vis daugiau jaunuolių apsispręstų sekti Kristų kunigiškos tarnystės keliu.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16–18 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi, kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją ir po jos esančias maldas.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Gegužės 10 d. minimas Šv. Jonas Avilietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

Gegužės 12 d. minimi Šv. Nerijus ir Achilas.

Gegužės 12 d. taip pat mimimas Šv. Pankratas.

Gegužės 13 d. minima Fatimos Švč. Mergelė Marija. Jos  šventovė Portugalijoje yra viena žinomiausių pasaulyje Marijos šventovių. Ją kasmet aplanko per tris milijonus piligrimų. Pirmasis Marijos apsireiškimas trims Fatimos piemenėliams įvyko 1917 metų gegužės 13 d. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį pusę metų. Per vieną apsireiškimą Mergelė Marija patikėjo trims piemenėliams žinią, kuri vėliau pagarsėjo kaip Fatimos paslaptis. Joje buvo įspėjama apie gresiantį pasaulinį karą, buvo kalbama apie komunizmo žlugimą ir pasikėsinimą į vyskupą baltais drabužiais.

Gegužės 14 d. mimimas Šv. Motiejus (I a.), burtų keliu apaštalu išrinktas vietoj Jėzaus išdaviko Judo (Apd 1, 15–26). Jis buvo Jėzaus krikšto Jordane, Jo žengimo į dangų ir prisikėlimo liudytojas.

Gegužės 14 d. po 18 val. Šv. Mišių bus koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.