Klebono žodis

Padėka

   Norime pasidžiaugti ir padėkoti Dievui už nuostabius gerų žmonių darbus.  Nuoširdžiai dėkojame Kaziui Stančiukui, kuris sutvarkė prelato Konstantino Olšausko kapavietę ir atnaujno paminklą. Taip pat didžiulę padėką reiškiame Mindaugui Preibiui, nupirkusiam bažnyčiai tinkamus antikvarinius 8 šviestuvus. (daugiau…)

Sveikinimas

   Broliai ir seserys Kristuje, Plungės parapijiečiai ir visi geros valios žmonės! Šiandien ypatinga diena! Prisimename, kaip apaštalai, susirinkę maldai su Marija, gavo Jėzaus žadėtąją Šventąją Dvasią, kuri jų gyvenimus pripildė savo dovanomis. Linkiu Jums visiems melsti ir gauti Dievo Dvasią savo gyvenimo dienoms, Šventąją Dvasią, kuri atnaujintų tikėjimą, viltį ir meilę, Šventąją Dvasią, kuri įgalintų kiekvieną rytą pabusti nauju Dievo žmogumi.
Sveikatos ir tvirto tikėjimo, mano broliai ir seserys Kristuje! (daugiau…)

Klebono kreipimasis. Šeštadienis

Marija, Tu mūsų Motina, Tu mūsų viltis!

   Šeštadienis Bažnyčioje yra skirtas pagerbti mūsų Dangiškąją Motinėlę Mariją, tad šiuo sudėtingu laiku pasauliui ir Lietuvai visus kviečiu savo asmeniniu pamaldumu jungtis į rožančiaus maldą ir permaldauti Dievą, kad pakeistų viruso grėsmę žmonijai. Visada, kai žmoniją ištikdavo sunkūs  gyvenimo momentai, Marija apsireiškusi kvietė kalbėti rožančių ir atrasti Dievo Sūnų Jėzų. Gražiausias pavyzdys yra Lepanto mūšis, kurio buvo neįmanoma laimėti, bet, popiežiaus kvietimu, su rožančiaus malda,užtariant Marijai, Dievas  jį mums laimėjo. (daugiau…)

2020-03-21T15:00:43+02:002020-03-21|Klebono žodis|

Klebono kreipimasis. Penktadienis

   Penktadienis, Bažnyčia primena, kad tokią dieną po pietų apie trečią valandą Jėzus numirė už tave ant kryžiaus. Kartu su Jėzumi buvo nukryžiuoti du nusikaltėliai. Vienas iš jų ištarė lemtingus žodžius, atrado jėgų ir truputėlį gerumo, kas virto Dievo meile ir beribiu gailestingumu. Tie žodžiai yra „PRISIMINK MANE!”(Lk 23, 42). (daugiau…)

2020-03-20T15:23:26+02:002020-03-20|Klebono žodis|