Rugpjūčio 9 dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje svečiavosi Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios sumos choras. Jis savo nuostabiais kūriniais pripildė Plungės bažnyčios erdvę ir susirinkusių tikinčiųjų širdis. Plungiškiai labai dėkoja choristams ir jų vadovui bei parapijos vargonininkui Mindaugui Gudžiūnui ir linki jiems Dievo artumo ir Šventosios Dvasios vedimo jų tolimesnėje veikloje.