DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

Balandžio 9 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Plungės bažn. šv. Mišios 17 val.

Iš Vatikano šv. Mišių transliacija 18 val.

Balandžio 10 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS

Plungės bažn. kryžiaus kelias 16:30, pamaldos 17 val.

Iš Vatikano transliacijos: pamaldos 18 val., kryžiaus kelias 21 val. 

Balandžio 11 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Plungės bažn. šv. Mišios 18 val.

Iš Vatikano Šv. Mišių transliacija 21 val.

Balandžio 12 d. – ŠV. VELYKOS

Plungės bažn. 9 val. – pagrindinės (Prisikėlimo) šv. Mišios;

kitos šv. Mišios 12, 18 val.

Balandžio 13 d. – ŠV. VELYKŲ II D.

Plungės bažn. šv. Mišios 12, 18 val.

N.B. VISOS PAMALDOS IŠ PLUNGĖS BAŽNYČIOS BUS TIESIOGIAI TRANSLIUOJAMOS PER PARAPIJOS FACEBOOK.
Informuojame, kad parapijos raštinė karantino metu dirba įprastu laiku. Prireikus šv. Mišių ar kitų patarnavimų galima užeiti ir pasikalbėti su kunigu.
Karantino laikotarpiu visos šv. Mišios iš mūsų bažnyčios yra transliuojamos per Facebook. Junkimės į maldą iš savo namų.