,,Kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas, “ – sakoma Jokūbo laiške. Nuoširdžiai dėkojame Senjorų klubo nariams, du trečiadienius iš eilės tvarkiusiems šventoriaus takus, ravėjusiems žoles iš trinkelių tarpų. Jūs puošiate ne tik aplinką, bet džiuginate žmonių širdis. Būkite palaiminti, tegul Dievas jums būna maloningas ir dosnus.