Rugpjūčio 13 d., po 12 val. Šv. Mišių, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos namų salėje buvo rodomas filmas „MARIJOS ŽEMĖ”. Taigi kiekvienas žiūrovas filmo metu galėjo išgyventi Marijos artumą.

   Už galimybę pamatyti filmą dėkojame  pranciškonėms pasaulietėms.