„…kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas.” (Jn 3,17)
   Kalėdų ryto Šv. Mišiose Plungės klebonas kun. Vytautas Gedvainis visus sveikino su ypatingu mūsų gyvenimo įvykiu – Jėzaus gimimu, kvietė prisiliesti prie Dievo artumo, prie Dievo paprastumo ir tobulumo. Dvasininkas sakė, kad atėjo Dievas, kuris yra tavo brolis, draugas, kuris iš Betliejaus ant altoriaus tampa geruoju tėvu, tavo viltimi, amžinuoju gyvenimu. Koks stebuklas! Kvietė visus šį stebuklą apmąstyti, prie jo prisiliesti, kad Kalėdos būtų mūsų širdyse! Greit prabėgs šventės, grįšim į kasdienybę. Tegu širdyje visada būna vietos tavo bičiuliui, tavo draugui, tavo gyvenimo vilčiai – Jėzui!